ЕТАПИ на РАБОТА в интериорния дизайн – ПРОЕКТИРАНЕ

ЕТАПИ на РАБОТА в интериорния дизайн – ПРОЕКТИРАНЕ

В интериорното проектиране има определена последователност в основните етапи на работа, от която не е желателно да се отклоняваме, защото може да създаде проблеми както при последващата реализация, така и при бъдещата експлоатация на обекта.

Как протича процесът на проектиране и какво да очакваме от всеки етап?

етапи на работа в интериорното проектиране

Началната среща с избрания проектант е първата стъпка в процеса.

Това е моментът да се представят изискванията на клиента и неговите очаквания към проекта. Следва да се уточнят и предварителните детайли – начин на работа, съдържание на проекта, срокове за изпълнение, хонорар за проектанта… Важно и за двете страни е да намерим общ език и да се сработим от самото начало – това ще улесни значително съвместната ни работа. Ако всичко мине добре, можем да си стиснем ръцете и да сключим договор за изготвяне на интериорен проект.

Посещението на обекта е следващата логична стъпка.

Визитата на място е най-добрият начин да усетим пространството и да преценим как да подходим към него като проектанти. Освен това, възможността сами да извършим архитектурното заснемане – т.е. да вземем всички необходими мерки, елиминира вероятността от пропускане на важни детайли, които може и да не са отразени в архитектурната подложка, с която разполагате, или пък в измерването, което сами сте направили. В практиката понякога работим и дистанционно – предимно с клиенти извън страната, които имат отговорността да ни изпратят точни планове и снимки на обекта, но това крие опасност от недостатъчна пълнота на изходната техническа информация.

архитектурно заснемане на обект

Същинската работа по проекта може да започне.

Вече сме извършили предварителното проучване на обекта и имаме яснота относно изискванията на клиента. Можем да пристъпим към анализиране на пространството. Тук ще установим и необходимостта от евентуални промени в архитектурното разпределение на обекта. Ще определим ходовите линии и ще преценим различните възможности за функционално зониране. След като разполагаме с няколко варианта за разполагане на обзавеждането, ще ги обсъдим заедно, за да изберем оптималното решение.

Следва забавният етап.

Имайки предвид всичко, което сме си казали за бюджетните рамки, функционалното зониране, предпочитаните стилове, материали и цветове, ще започнем да изграждаме цялостната концепция на дизайна. Ще обмислим визията и ще изберем основните елементи и материали, които да заложим в 3D модела, който ще изградим за вас. Малко по малко, първоначално абстрактната идея ще започне да придобива по-ясна и отчетлива форма.

изграждане на концепция за интериорен дизайн

Построяването на триизмерен модел е най-трудоемката част в интериорното проектиране.

Необходими са часове работа пред компютър, за да изградим в детайли средата така, че точно да отговаря на реалния обект. Фотореалистичните изображения, които ще подготвим обаче, си струват усилията. Те са най-добрият начин да дадем образ на идеите си, за да видите и усетите начина, по който може да изглежда вашият интериорен дизайн.

След това ще представим първите визуализации по проекта.

Тях ще обсъдим заедно, за да определим нуждата от промени и подобрения в дизайна. Според предварително договорените условия, ще може да изисквате определен брой допълнителни корекции, докато стигнем до финалното решение, което най-пълно отговаря на вашите изисквания. Опитът показва, че обикновено са необходими 2-3 преработки, в които експериментираме с различни цветове, материали и дребни детайли в обзавеждането и декорацията.

интериорни визуализации

Когато имаме одобрен дизайн, можем да се пренесем в чертожна програма.

Там ще подготвим всички планове, разгъвки и детайли, които ще са необходими за последващата реализация. Всички чертежи се оразмеряват и допълват с легенда, основни количествени сметки и бележки към изпълнителите, за да подсигурят точното изпълнение на проекта. Чертежите отразяват всички корекции и подобрения, които са предвидени в проекта – архитектурни промени, електро и ВиК инсталации, окачени тавани и други декоративни елементи, обзавеждане, стенни покрития и подови настилки, както и детайлни чертежи на всички мебели, предвидени за изпълнение по поръчка.

Най-накрая проектът е завършен.

Времето за проектиране е различно за всеки обект и зависи от множество фактори, в това число – сложността на търсения дизайн, обема на работата и площта на обекта, скоростта в двупосочната комуникация между дизайнер и клиент, както и ангажираността на проектанта с други задачи към момента. Опитът показва, че един средностатистически тристаен апартамент с площ от около 75 кв.м може да бъде изцяло решен с визуализации и чертежи за около 2 календарни месеца, а единични помещения могат да бъдат приключени дори за по-малко от 30 дни.

интериорен проект и чертежи

След  като проектът за интериорен дизайн е завършен и предаден, можем да продължим с реализацията – ремонт и монтажни дейност, но… това е тема за друга публикация.